نژاد.         اشپیتز تریر     

 سن          ۶ماهه            

  جنسیت        نر                  

   قیمت         تماس               

موقعیت        مشهد             

         

شماره تماس.        09376150212

️توضیحات : شناسنامه دار واکسیناسیون شده

رنگ سفید با خط کاراملی بی صدا و شیطون