نژاد گلدن رتریور

سن  ۵۰ روزه

جنسیت نر و ماده

موقعیت کرج 

شماره تماس

09213479297

توضیحات

کیفیت فوقعلاده بالا  رنگ حنایی و طلایی اماده تحویل