تاریخ درج اگهی: ۱۴۰۰,۰۱,۲۷

نژاد       یورک شایر(فنجونی)

سن                 ۷۰روزه

جنسیت         نروماده       

قیمت             تماس   
موقعیت         تهران_دماوند
شماره تماس  
09128672004


⁦⁩توضیحات 
فوق العاده اصیل،بسیار ریز تیکاپ