Fci

اف سی آی فدراسیون جهانی امور سگ است . این فدراسیون سگ در ماه می سال 1911 با هدف ارتقاء و حمایت از سگ های اصیل و کاری تشکیل شده و کشورهای: آلمان ، استرالیا ، فرانسه ، هلند و بلژیک بنیانگذاران آن می باشند و مقر فدراسیون درکشور بلژیک است. این فدراسیون  شامل 94 عضو و طرف قرار داد است . از هر کشور تنها یک عضو پذیرفته میشود.که هر کدام شجره نامه ها و داوران مخصوص خود را دارند . فدراسیون جهانی سگ 344 نژاد از کشورهای مختلف دنیا را شناسایی کرده است . نماینده های FCI در کشور های مالک این نژاد ها استاندارد مربوط به آنها را با همکاری کمیسیون علمی و استاندارد FCI ، ترجمه و به روز کرده و اطلاعات به دست آمده را ثبت میکنند. این منابع مبنای ارزیابی پرورش دهندگان در تولید سگ های با کیفیت بهتر است . هر عضو باید در مسابقات کیفیت نژادی بین المللی شرکت کرده  و آزمون های تجسس ، دفاع،  شکار و فرمانپذیری را اجرا و نتایج مسابقات به FCI اعلام گردد. هنگامیکه به یک سگ جایزه ی خاص تعلق می گیرد ، می توان به آن سگ لقب قهرمان ، کیفیت نژادی ویا تربیتی اعطا کرد. این عناوین توسط FCI تایید می شوند . بعلاوه هر پرورش دهنده از طریق نماینده فدراسیون کشورش می تواند در خواست ثبت کنل (مرکز پرورش  و تربیت سگ)  خود را در FCI برای بین المللی شدن کنلش ارائه دهد. این فدراسیون دارای بخشهای زیر است: بخش آمریکا و کارائیب ، بخش اروپا ، بخش آسیا و اقیانوسیه ، بخش خاورمیانه  و بخش آفریقا.