تاریخ درج آگهی : ۱۴۰۰,۰۲,۳۰

نژاد ژرمن شولاین کینگ سایز

سن۳۰ روزه تحویل در ۴۵روزگی

جنسیت نر و ماده

موقعیت شهریار

شماره تماس

09196420944

توضیحات

همراه با شناسنامه و واکسن