تاریخ درج اگهی: ۱۴۰۰,۰۳,۱۰

نژاد.        بلژین مالینویز
         
سن.              ۳ماه و نیم
          
جنسیت.            ماده
               
قیمت             ۸ تومن
          
موقعیت          تهران

شماره تماس 

آیدی تلگرام

 ⁦⁩توضیحات
   رکس مولد مجموعه مالینویز لاورز توسط جناب جمشید نوری اموزش دیده و متعلق به مجموعه

ماست هیچ توله ای از رکس بدون شجره نامه مورد تایید نیست توله های رکس اماده فروش