تاریخ درج اگهی : ۱۴۰۰,۰۳,۱۲

نژاد :       ژرمن شپرد

جنسیت :         نروماده عدد

سن:             ۳۵ روزه غذا خور

قیمت.                   ۷

موقعیت:          مازندران آمل

شرایط ارسال:حد اکثر تا فاصله ۴ ساعته
 
شماره تماس

توضیحات:
بازیگوش سرحال غذا خور  
عکس مولد نر و ماده موجود است