تاریخ درج اگهی : ۱۴۰۰,۰۳,۱۷
  نژاد      امریکن پیتبول  
  سن               ۵ ماهه
جنسیت           نر             
قیمت          ۷ میلیون       
موقعیت       تهران  
    شماره تماس
⁦⁩     توضیحات
  تمام واکسن هاشو سر وقت خورده(باشناسنامه)
 

 خانه