تاریخ درج آگهی : ۱۴۰۰,۰۳,۳۰
نژاد شیتزو

سن ۴۵ روز

جنسیت نر

قیمت تماس

موقعیت رامسر

شماره تماس

تلگرام

توضیحات

واکسناسیون انگل تراپی انجام شده شناسنامه دارد ارسال ب سراسر کشور