توله روتوایلر

تاریخ درج آگهی : ۱۴۰۰,۰۴,۰۱ 

نژاد  روتوایلر

جنسیت نر 

سن ۴۵ روزه

قیمت ۸۰۰۰۰۰۰

شماره تماس

موقعیت بابل

توضیحات

فروش توله روت وایلرهای 45 روزه کینگ سایز انگل تراپی شده نروماده موجود ارسال به سراسر کشو