تاریخ درج آگهی : ۱۴۰۰,۰۳,۰۲

نژاد پامرانیان عروسکی

سن ۲ ماهه

جنسیت ماده

قیمت تماس

موقعیت کرج

شماره تماس

توضیحات واکسن خرده و انگل تراپی شده