تاریخ درج آگهی ۱۴۰۰,۰۳,۰۹
نژاد هاسکی
سن ۷ماه نیمه
جنسیت نر
موقعیت کرج
شماره تماس
توضیحات
هاسکی یکدست سفید رنگ چشم تا ب تا
واکسینه و انگل تراپی شده در سلامت کامل