سرابی (Sarabi Dog)


سگ سرابی یکی از معروفترین و زیباترین در عین حال بزرگترین سگ‌های گله نه در ایران بلکه منطقه محسوب می‌شود. این سگ دارای 4 تیپ اصلی می‌باشد که عبارت است از:
۱) مو کوتاه
۲) مو بلند
۳) سیاه (مو بلند و مو کوتاه)
۴) قرمز (مو کوتاه و بلند)

سرابی


بدلیل کار نشدن علمی روی این سگ و کارهای اصلاح نژادی و تعیین دقیق اندازه و قد به طور تقریبی از طریق مشاهدات،

اندازه و قد در ماده‌ها بین 70-75 و نرها 75تا 80 است. (که 80 به بالاهم زیاد دیده شده)
وزن:
ماده‌: بین 50-65
نر: متغیر 60 هستش تا 90 و به بالا.
طول بدن:طول بدن در سگ سرابی کشیده است. سگ ورزیده‌ایی هستش به دلیل تنوع نمی‌توان دقیق عددی رو بیان کرد.
جنس مو:این سگ‌ها 2 دسته اصلی مو بلند و مو کوتاه هستند. مو کوتاه‌ها دارای 2 لایه‌ی مو هستند که لایه‌ی زیرین زبر و ضخیم و لایه‌ی دوم و بیرونی نرم هست که باعث شده سگ سراب در آب و هوای سرد آذربایجان مقاوت زیادی داشته باشد.


HOME