تاریخ درج آگهی : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

نژاد        مالینویز  
      
سن              ۴۵روز  
    
جنسیت       نروماده   
            
قیمت              ۷.۵  
       
موقعیت       کرمان
     
شماره تماس

 
⁦توضیحات
   توله مالینویز از نسل مولدین وارداتی با بهترین خط خونی و کیفیت یک دوز واکسن خوردن آماده ارسال به سراسر کشور