تاریخ درج اگهی: ۰۰٫۰۵٫۳۰

نژاد    گلدن رتریور
        
سن              ۶ ماه  
      
جنسیت.          نر 
                 
قیمت     ۹میلیون تومان
                 
موقعیت        تهران
         
شماره تماس   

⁦⁩توضیحات   
تدی  سگ خوشگل و سالم ،شناسنامه دار هست تایید اصالت شده،
واکسینه شده ،انگل زدایی شده ،جای دسشوییش رو بلده