تاریخچه

نژاد دابرمن در سال 1870 در آلمان و از آمیزش نژادهاي گریت دین، ژرمن شپرد،
پینکچر آلمانی، تریر منچستر و راتویلر توسط فردي به نام هرلوییس دابرمن مسئول جمع آوري مالیات ایجاد شد . وي به دنبال سگی می گشت تا به هنگام حمل زیاد پول در مواقع خطر بتواند از او محافظت کند . این سگ به علت خصوصیات منحصر به فرد، به سرعت در میان دوست داران سگ جایگاه ویژه ای پیدا کرد. میتوان گفت دابرمن تنها نژادي است که به خوبی می تواند با اشاره
صا حب خود و بدون نیاز به دستور، به هدف و مقصود او پی ببرد. همچنان که رشد می کند ویژگیهای نبوغ و توان یادگیري بالا او را به یک سگ ای آل براي عملیات پلیسی و جنگی تبدیل مینماید. به علت حس بویایی قوي که دارد در
پلیس و در امر شکار از آن استفاده میشده است.

خصوصیات ظاهری 

 

رنگ 

سیاه، قهوهاي یا آبی است. ممکن است لکه هاي قرمز رنگ و کاملاً مشخص در بالاي هر چشم یا پوزه، ناحیه گلو، قسمت جلویی قفسه سینه و بر روي تمام پاها، و زیر دم دیده شود . رنگ بینی مشابه با رنگ بدن میباشد و در سگهاي آبی رنگ، خاکستري تیره است.

پوشش خارجی

داراي موهاي صاف، کوتاه، ضخیم، متراکم و براق است.

سر و جمجمه

متناسب با بدن یعنی کشیده و خوش ترکیب بوده، در نماي جانبی، V شکل دیده میشود . قسمت بالاتر سر، پهن، بدون غبغب و داراي برجستگی کوچک گونه اي میباشد. گونه ها پهن بوده، لب ها محکم بر روي هم قرار گرفته اند.

چشم ها

چشمها بادامی شکل بوده ولی برجسته نیستند و ظاهر پر انرژي دارند . عنبیه از رنگ واحدي برخوردار بوده، در سگهای سیاه رنگ، قهوه اي تیره یا نیمه تیره میباشد. در سگ هاي قرمز یا آبی، رنگ عنبیه مشابه با رنگ لکه ها است.

گوش ها

گوش ها تا حد امکان کوچک و در بالا قرار گرفته اند. گوشها بر افراشته یا افتاده بوده ولی گوش هاي بر افراشته ترجیح داده میشوند.

دهان

دندان ها کاملا شکل گرفته و دارای دندان نیش میباشند.دندان های پیش فک های بالا و پایین در محل خود به خوبی قرار گرفته اند.

گردن

کاملا کشیده و طویل است، تحدب کمی داشته و کاملاً متناسب با بدن میباشد.

اندام حرکتی جلویی

ستیغ شانهاي و بازوي بالایی با زاویه 90 درجه همدیگر را قطع مینمایند. طول شانه و بازوي بالایی باید برابر باشد. ساق پاها کاملاً صاف و مستقیم بوده، از مفصل آرنج تا بخولق به صورت موازي هم قرار دارند . مفاصل آرنج در حالت ایستاده و یا در حال حرکت، نزدیک سینه قرار میگیرند.

بدن

حالت چهار گوش دارد، ارتفاع بدن در بالاترین نقطه یعنی در محل جدوگاه با طول قسمت جلویی قفسه سینه تا برجستگی پشتی قسمت بالایی ران باید

برا بر باشد . کفل ها کاملاً بالا نگه داشته می شوند. دندهها ضخیم و کاملاً ارتجاعی بوده، به مفاصل آرنج میرسند.

نژاد دابرمن

اندام های حرکتی عقبی 

موازي هم و با فاصله از یکدیگر طوري قرار گرفته اند که فرم بدنی خاصی را به سگ بخشیده اند. کفلها کاملاً پر و چاق میباشند. اندام خلفی عضلانی بوده، به خوبی رشد کرده و مفاصل استافیل بلند و خمیده اند. در حالت ایستاده، مفصل خرگوشی تا پاشنه باید عمود بر زمین باشد.

پاها

پاها کاملا جمع وجور بوده، وشبیه پای گربه کمانی شکل است.

دم

باید از محل اولین یا دومین مفصل چیده شده و در ادامه ستون فقرات باشد.

صفت سگ نر سگ ماده

وزن (کیلو گرم)

ارتفاع(سانتی متر)

30 تا 40

66 تا 71

30 تا 40

61 تا 66