تاریخ درج آگهی : ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۲

نژاد      شیتزو کراس

جنسیت        ۲عدد ماده
                   ۱عدد نر

سن               ۴۰روزه

موقعیت     ارسال از بابل

تلگرام

شماره تماس