تاریخ درج آگهی : ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۱

نژاد : توله های بلژین مالینویز

سن.      متولد ۱۴۰۰٫۵٫۱۲

جنسیت.  فقط نر موجوده

قیمت       تماس بگیرید

موقعیت.      تهران

شماره تماس

⁦⁩توضیحات
ارسال به تمام ایران با هزینه و مسئولیت خریدار .پدر رکس مادر شدو