تاریخ درج اگهی:1400/6/17

نژاد    شیتزو سوپر فلت
        
سن              45 روزه 

جنسیت          ماده   
           
قیمت               8   
     
موقعیت        اصفهان
     
شماره تماس 
 
⁦⁩توضیحات  
 تراکم مو بالا کیفیت بینظیر ، ارسال به سراسر کشور


home