داشهاند (Dachshound)

تاریخچه:

منشاء سگ داشهاند آلمان بوده، از دو کلمه سگ به معناي گورکن و سگ آمده و ترجم نام آن (سگ گورکن) می باشد.
 این سگ در ایران تحت عنوان سگ سوئیسی مشهور است. در مجسمه هاي مصر باستان سگهایی مشابه آن دیده شده است و برخلاف

تصور عموم، سگی شکاري است . در کتابی به جاي مانده از قرون وسطی، به این نژاد اشاره شده و این طور بیان شده که این سگها،

گورکنها را تعقیب می کردند . البته در برخی نقاط نیز به شکار خرگوش می پرداخته اند.

به هر حال بهره گیري از این نوع حیوان براي شکار گورکن بوده است .

به علاوه سگهاي داشهاند در مقابله با گرازهاي وحشی نیز مداخله می کرده اند .
داشهوند سگی شکاري است و امروزه نیز در مزارع از قابلیت های شکار آنها استفاده میشود.

عکس از نژاد داشهاند


خصوصیات ظاهری :

این نژاد به هوش و ذکاوت بالا معروف است و از نظر خصوصیات کامل است.

آماده حمله و دفاع بوده، با وفا و فرمانبرد میباشد. تمام حواس در این نژاد کامل بوده و ردیابی براي این حیوان راحت است.

ساختار بدنی و خصوصیات برجسته، آن را براي شکار موجودات مناسب ساخته است.

این سگ به علت خصوصیاتی مانند اشتیاق، تیزبینی، حس شنوایی قوي و پارس کردن با صداي بلند، مناسب براي ردیابی است .

این سگ، نژاد خوب اسپورتینگ بوده که داراي حس شامه قوي است و به خوبی به جستجوي شکار پرداخته و شکار را برمیگرداند.

این سگ، مشخصاً داراي استعداد عالی بوده، به راحتی به یک حیوان خانگی تبدیل خواهد شد .

نژاد داشهاند داراي 6 تیپ مختلف میباشد :

1 - داشهاند با موهاي صاف

2 - داشهاند با موهاي بلند

3 - داشهاند با موهاي سیمی شکل

4 - داشهاند مینیاتوري با موهاي صاف

5 - داشهاند مینیاتوري با موهاي بلند

6 - داشهاند مینیاتوري با موهاي سیمی شکل

عکس نژاد سگ داشهاند

ظاهر عمومی

1) داشهاند با موهاي صاف: داراي بدنی کشیده، کوتاه با پاهاي کوچک و هم چنین داراي
جثه کوچک عضلانی و ظاهري باهوش می باشد . ارتفاع در قسمت شانه ها، نصف طول بدن
(از قسمت استخوان سینه تا پایه دم) بوده، قطر قفسه سینه دو برابر ارتفاع بدن در محل شانه ها است .
 در زمان استراحت، دم با ز مین برخورد نمیکند. گوشها هنگام کشیده شدن به جلو نباید تا پشت بینی
امتداد یابند .

2) داشهاند با موهاي بلند: رنگ، اندازه، شکل و خصوصیات این سگ بسیار شبیه سگ نژاد
مو داشهاند با هاي صاف است با این تفاوت که داراي موهاي بلند و نرم میباشد.

3) داشهاند با موهاي سیمی شکل: مشابه موارد بالا است. کل بدن از موهاي زبر و یکنواخت
پوشیده شده و این پوشش فقط در زیر فک، ابروها و گوشها وجود ندارد. ابروها پرپشت بوده، موهاي
گوش ها صاف و حالت ریش مانند بر روي چانه وجود دارد.

4) داشهاند مینیاتوري با موهاي صاف: پوشش خارجی حیوان کوتاه، پرپشت و صاف بوده،
 کاملاً تمام قسمت هاي بدن را پوشانده است.

5) داشهاند مینیاتوري با موهاي بلند: پوشش خارجی نرم، صاف و کمی حالت موج دار دارد.
در زیر گردن و در زیر قسمت هاي دیگر بدن و پشت ساق پاها، پوشش خارجی از طول زیادي
برخوردار است . موهاي زیاد بر روي پاها جزء شرایط مطلوب نمیباشد.

6) داشهاند مینیاتوري با موهاي سیمی شکل: به جز اندازه، از نظر دیگر مشخصات، مشابه
مشخصات داشهاند استاندارد (با موهاي سیمی شکل ) می باشد . وزن حیوان از 5 کیلوگرم فراتر
نمی رود.

 رنگ
قهوهاي تیره، قرمز تیره، قرمز روشن، سیاه و قهوهاي متمایل به زرد، شکلاتی و خالخالی، بینی و
چنگال ها، سیاه بوده و در نژاد شکلاتی رنگ معمولاً قهوه اي میباشد.
سر و جمجمه
سر و جمجمه از نماي بالا و نیم رخ، طویل و مخروطی شکل بوده و بدون برجستگی مشخص
صورت می باشد (نه زیاد باریک و نه زیاد پهن). صورت کشیده و باریک بوده، لبها کاملاً پایین افتاده
و فک پایین را میپوشاند.

چشم ها

بیضی شکل با اندازه متوسط و به صورت مورب قرار گرفته اند. از نظر رنگ، چشمها تیره و نافذ
بوده، به جز در مورد نژاد شکلاتی رنگ که ممکن است رنگ چشم روشنتر باشد.

گوش ها

گوشها پهن و گرد بوده و اندازه متوسطی دارند. پشت گوشها بلند و نزدیک گونه ها قرار گرفته و بسیار متحرک می باشند.

دهان

دندانها بسیار قوي میباشند.

گردن

کاملاً کشیده، عضلانی و بدون غبغب بوده و کمی انحناء دارد.

پاها

پاهاي جلویی پهن، مستقیم و کمی متمایل به سمت بیرون بوده، پاهاي عقبی کوچکتر و باریک
می باشند. پنجه ها نزدیک به هم و داراي انحناي مشخصی در هر پنجه می باشند . همچنین داراي
ناخن هاي محکم و بالشتکهاي کف پایی محکمی هستند.

دم
بالا قرار گرفته، قوي و مخروطی شکل است و همچنین طول و انحناي مناسبی دارد. 

 

وزن

 (کیلوگرم)

ارتفاع

(سانتی متر)

انواع

9 35 تا 45 استاندارد
4 35 مینیاتور
3 تا 5 30 عروسکی (خرگوشی)