تاریخ درج آگهی : 1400/09/03

نژاد : شیتزو کراس

سن :          ده ماهه

جنسیت :       ماده    

قیمت :           5/000/000 ت

موقعیت :          اصفهان
  
شماره تماس  

توضیحات : 
بخاطر جابجایی و شرایط قرارداد آپارتمان جدید مجبور شدم بفروشم.

لطفا خانواده که شرایطش را دارید و واقعا علاقه دارید تماس بگیرید.

 تربیت شده شناسنامه دارد عقیم نشده رنگ کرم قهوه ای    
واکسینه شده کامل و انگل تراپی شده 
وسایل : ظرف غذا ، قلاده لباسی ، پارک ، تشک


خانه