فروش توله پودل


تاریخ درج اگهی:  ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

نژاد    توی پودل    
   
سن       ۴۰روز 
  
جنسیت     نر و ماده موجود
               
قیمت      ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان    
         
موقعیت   پردیس  
      
شماره تماس

تلگرام

توضیحات  : 
توی پودل رنگ خاص ایپریکات ،از پدر مادر وارداتی ،

تخفیف به خریدار واقعی


آگهی های بیشتر

خانه