تاریخ درج آگهی : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

نژاد.       شیتزو

سن         ۱/۵ سال

جنسیت       نر

قیمت    ۴/۰۰۰/۰۰۰ت

موقعیت       مشهد

شماره تماس 

توضیحات
شناسنامه دار، عقیم شده، آموزش دیده و تربیت شده ، واکسن ها زده شده است