تاریخ درج اگهی : ۰۰/۱۲/۱۳

نژاد          :        ژرمن  
      
سن         :       ۴۲ روزه    
   
جنسیت.  :        نر و ماده      
             
قیمت      :        ۳/۵          
    
موقعیت   : گلستان گنبد کاووس(حوالی)   
       
شماره تماس

توضیحات  : 
توله ها کاملا سالم و سرحال