تاریخ درج آگهی : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

نژاد          اشپیتز 

سن                ۶ماه

جنسیت            نر

قیمت            ۵۵۰۰۰۰۰

موقعیت     تهران پاکدشت 

شماره تماس

توضیحات : 
توله باهوش سفید   داری شناسنامه و لوازم اسبازی وخانه وتشک

واکسن خورده انگل ترابی شده  بسیار سلامت  و با تربیت  

و دستشویش تو یک جا داره همونجا یا در وا کنید میره بیرون

 

خانه